Regels Mistral

Wanneer je op Mistral bent, dan zijn er uiteraard ook andere jongeren. Met elkaar willen we een leefklimaat creëren waarin herstellen en opbouwen centraal staat. We gaan er vanuit dat iedereen dat wil en tegelijkertijd is het ook zo dat waar meerdere mensen bij elkaar wonen, regels altijd noodzakelijk zijn.

Die staan hieronder verwoord als zijnde de afdelingsregels van Mistral.

Respect voor elkaar is het sleutelwoord en daarom als uitgangspunt het volgende:

  • Geen foto’s maken van elkaar. Tijdens je verblijf op Mistral is dat leuk, later ben je er misschien niet meer zo gelukkig mee. Om dit te voorkomen hebben we deze regel ingesteld.
  • Geen zonnebrillen en capuchons op tijdens het programma.
  • Niet bij elkaar op de kamer komen, dat is je eigen plek. In de huiskamer kan je samen zijn.
  • We weten hoe verleidelijk telefoons, spelcomputers en laptops zijn, voor sommigen zelfs de reden van opname, daarom: óf niet meenemen óf inleveren bij binnenkomst. Wij bewaren deze voor je.

In de huiskamer staat een muziekinstallatie. Iedereen heeft een andere smaak en om dat in goede banen te leiden, luisteren we via de radio. Mobiele geluidsdragers (zoals onder andere iPods en MP3-spelers) gebruik je dan op je eigen kamer.

Sommige van onderstaande regels zijn ook instellingsregels. Omdat we ze erg belangrijk vinden, noemen we ze nogmaals. De instellingsregels hangen in de wachtruimte.

Brijder Rookvrij

Binnen de opname per 1 mei 2023 van Mistral wordt er niet gerookt en zijn ook e-sigaretten niet toegestaan. We vragen je geen rookwaar mee te nemen naar de opname en als logisch gevolg houdt begeleiding geen rookwaar meer in beheer.

Deelname aan het dagprogramma

Het dagprogramma is met de grootste zorgvuldigheid uitgedacht, het is afwisselend en geeft je de mogelijkheid om individueel en gezamenlijk aan je doelen te werken. Het is dan ook de bedoeling dat overal aan meegedaan wordt. Wanneer je ziek bent of om een andere reden niet in staat bent het onderdeel te volgen, bespreek je dat met iemand van het team. Een individuele opdracht op je kamer kan een alternatief zijn. Niks doen is geen alternatief.

Het gebruik van geweld, dreigen met geweld, discriminatie en maken van kwetsende opmerkingen

Er is gedrag dat we niet wensen binnen Mistral. Het belangrijkste hierin is geweld en dreiging: onacceptabel. Dat kan niet en we willen het niet hebben in Mistral. Gedwongen ontslag volgt dan. Dreigen met geweld willen we ook niet, net zo min als discriminerende en kwetsende opmerkingen. Voor ons zo belangrijk dat dit een officiële waarschuwing kan opleveren of zelfs gedwongen ontslag. Het bezit van steek- en andere wapens is niet toegestaan. Mocht je toch in het bezit zijn van een wapen, dan wordt dit in beslag genomen en bij de politie ingeleverd.

Bezit/gebruik van verslavende middelen (drugs, alcohol, energiedranken) en gokken

Misschien overbodig, maar natuurlijk is bezit van deze middelen niet toegestaan en kan leiden tot gedwongen beëindiging van de behandeling. Dealen, stelen, onderling lenen, kopen, verkopen of ruilen horen hier ook bij.

Het gebruik en/of bezit hebben van medicatie

Om goed te kunnen ontgiften is het belangrijk dat we precies weten welke medicatie je gebruikt. Elk medicijngebruik gaat dan ook in overleg met arts en als je medicatie bij je hebt bij de opname, dan bewaren wij dat voor je en krijg je weer terug bij vertrek. Onder medicatie worden ook zaken verstaan zoals paracetamol, Rennies, vitaminen en dergelijke.

Eigendommen van anderen of van Brijder Verslavingszorg

Iedereen vindt het belangrijk dat de spullen intact blijven. Zowel de eigen spullen als die van de ander en van Brijder. We vragen dan ook respect voor de algemene spullen en die van de andere jongeren. Wanneer je iets kapot maakt, beschadigt of bekladt, ben je daarvoor verantwoordelijk, dat wil zeggen dat je de kosten van reparatie of vervanging moet betalen.

Controles op gebruik of bezit van middelen

Steekproefsgewijs kunnen kleding, eigendommen en kamers worden gecontroleerd, waarbij we incidenteel gebruik maken van honden

Intiem (seksueel), gewenst of ongewenst, contact of uitlatingen van dit soort

Waar jongeren bij elkaar zijn, kunnen vriendschappen ontstaan. Dat kan steunend zijn. Aan de andere kant is iedereen kwetsbaar en in een intensieve periode van zijn of haar leven. Intieme vriendschappen, knuffelen en seksuele handelingen passen daar tijdens de opname op Mistral niet bij en vinden we daarom ongewenst. Ook niet als beide partijen het graag willen. We moeten dan met elkaar in overleg en het kan tot vervroegd stoppen van de behandeling leiden.

Huisdieren

Hoe gezellig een huisdier ook kan zijn, er kunnen altijd andere jongeren zijn die allergisch of bang zijn. daarom kan een huisdier niet op Mistral verblijven. Op het terrein is een opvang waar je huisdier gedurende je opname kan zijn.