Mistral

Mistral neemt jongeren op in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die problemen hebben met het gebruik van drugs, alcohol, gamen en/ of gokken en de gevolgen daarvan.

Contactgegevens Mistral

In Mistral word je in een veilige omgeving en onder medische begeleiding geholpen met het ontgiften van verslavende middelen en kan je leren omgaan met je game en/ of gokverslaving. Als het nodig is, kan de arts je medicijnen voorschrijven om je hierbij te ondersteunen.

Het kan zijn dat je tijdens je opname merkt dat er meer aan de hand is dan alleen je verslaving. Samen met het team kijk je dan wat het probleem is en wat de mogelijkheden zijn voor verdere behandeling en/of onderzoek. Je krijgt de gelegenheid om tot rust te komen, lichamelijk aan te sterken en via een dagprogramma een gezonde structuur in je leven te brengen. Het kan ook zo zijn dat je verwijzer je al aangemeld heeft voor Mistral met een hele gerichte vraag, bijvoorbeeld psychologisch onderzoek.

Alles draait om jouw toekomst

Je opname is altijd op vrijwillige basis,  maar je kunt niet zomaar naar binnen en naar buiten lopen. Dit betekent dat de deur op slot is en je alleen onder begeleiding van het personeel naar buiten mag. Tijdens de opname kan je ook vrijheden opbouwen, je mag dan zelfstandig naar buiten.

Alles draait om jouw toekomst is ons motto. Behandeling op Mistral moet uiteindelijk leiden tot een stap op weg naar de door jouw gewenste, gezonde toekomst voor jezelf.

Ontgiften

Tijdens je opname op Mistral staat het ontgiften, clean worden, op de voorgrond. Dit houdt in dat je lichaam eigenlijk een grote schoonmaak houdt: alle gifstoffen die door gebruik van alcohol en/of drugs in je lichaam zijn gekomen, gaan er uit. Je zult je in eerste instantie minder goed voelen maar op deze manier wordt de natuurlijke balans weer hersteld. Ook bij ontwennen van te veel gamen en/of gokken zal je dit in de eerste fase ervaren.

Het ontgiften wordt begeleid door het team. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van natuurlijke manieren om het ontgiften te versnellen. We maken bijv. gebruik van de sauna en doen veel aan sport- en buitenactiviteiten.

Dagprogramma

Vanaf je eerste opnamedag volg je een dagprogramma met verplichte groepsbijeenkomsten voor iedereen op Mistral. Het kan zijn dat je een aangepast programma gaat opstellen samen met je persoonlijk begeleider. Dat is afhankelijk van je eigen doelen.

Persoonlijk begeleider (pb-er)

In de eerste dagen van je opname krijg je een persoonlijk begeleider (pb’er) toegewezen. Dit is iemand van het team die jou binnen het programma persoonlijk begeleidt. Met deze pb’er voer je gesprekken, waarin je gaat onderzoeken wat er nu precies aan de hand is en wat de mogelijkheden/belemmeringen zijn om dit te veranderen. Ook bespreek je de doelen die je wilt bereiken en wat je zelf kan, waar je anderen voor nodig hebt en waar wij je bij kunnen ondersteunen.

De afspraken die jullie hierover maken, worden vastgelegd in een behandelplan. Het behandelplan dat je met je pb’er gemaakt hebt, wordt een keer per week besproken om zo goed mogelijk je ontwikkeling te kunnen blijven volgen.

We vinden het heel belangrijk dat je over je behandelplan meedenkt en –praat. Dat kan altijd met je persoonlijk begeleider en je kan meedoen aan de bespreking: in week 2, week 5 en de week voor ontslag sluit je aan en doe je mee. Wij praten liever met jou dan over jou!

Je ouders en je ambulant behandelaar of andere betrokken hulpverleners worden geïnformeerd door de pb’er over de voortgang en met elkaar wordt afgestemd wat iedereen kan bijdragen om jouw behandeling op Mistral tot een succes te maken. Ook dit gaat in overleg met jou.

Familie en vrienden

Wij vinden het erg belangrijk dat ook je ouders of verzorgers betrokken worden je behandeling. Zij krijgen ook informatie over het behandelprogramma en wanneer zij vragen hebben kunnen ze die stellen aan het team. Ook zullen zij gesprekken voeren met je pb’er. Het kan ook zijn dat de situatie bij jou thuis zo is, dat gezinsgesprekken met de systeemtherapeut zinvol zijn.

Graag willen hierbij benadrukken dat ons uitgangspunt is dat we met elkaar praten. Dus niet praten over, maar praten met.