Als familie weet u als geen ander wat het betekent als uw familielid in behandeling is bij de geestelijke gezondheidszorg. Uw ervaringsdeskundigheid levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van onze zorg.

Familieraad

De Familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van familie en draagt zo bij aan goede zorg voor hen. De raad is ervan overtuigd dat patiƫnten door ons beter behandeld kunnen worden als familieleden nauwer bij de behandeling betrokken worden.

Familievertrouwenspersoon

Als iemand uit uw directe omgeving psychische en/of verslavingsproblemen heeft, heeft dat ook grote impact op u. Het is aangrijpend te moeten zien wat de ziekte doet met uw naaste. De familievertrouwenspersoon kan een steun zijn door te luisteren, informatie en advies te geven en ook zaken te signaleren.