Voorlichting en training

Voorlichting en training

Geïnteresseerd in één van de producten? Of liever iets op maat? Neem contact met ons op. Ook voor vragen en advies.

Componence Asset List

regulier-professional-29.jpg

Sinds enkele jaren is elke school verplicht een ZAT te hebben: een zorgadviesteam waarin kinderen met problemen besproken worden door onder meer de schoolarts, de inspecteur en soms ook Brijder als er gedacht wordt aan middelenmisbruik.

Verzuim, verminderde leerprestaties en afwijkend gedrag kunnen het gevolg zijn van overmatig middelengebruik. Indien nodig gaat Brijder het gesprek met de jongere aan of verwijst door naar de afdeling Jeugd voor behandeling.

Werkwijze en resultaten

Als in het ZAT een leerling besproken wordt waarvan men vermoedt dat er middelengebruik in het spel is, dan wordt de preventiewerker gevraagd aan te schuiven. Tijdens het overleg worden gedrag en prestaties van de leerling besproken.

Vaak gaat de preventiewerker daarna het gesprek met de leerling aan, om in kaart te brengen of er reden is tot zorg. Soms zijn een paar gesprekken voldoende om een leerling weer op de rit te krijgen, maar soms is verwijzing naar Brijder Jeugd voor een behandeltraject noodzakelijk.

Doel is helder te krijgen of een leerling een middelenprobleem heeft en als dat zo is, de juiste hulp bieden of verwijzen naar de juiste hulp.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.