Voorlichting en training

Voorlichting en training

Geïnteresseerd in één van de producten? Of liever iets op maat? Neem contact met ons op. Ook voor vragen en advies.

Componence Asset List

regulier-professional-26.jpg

Jongeren die het risico lopen om (verder) in de problemen te raken door het gebruik van genotmiddelen willen we in een vroeg stadium bereiken. Vroegtijdig schoolverlaten waarbij middelengebruik een rol speelt, is één van de grootste problemen van het onderwijs.

Om die jongeren op een goede, structurele, vroegtijdige en effectieve manier te bereiken moeten we de school ín! Hoofddoel is vroegtijdig in gesprek komen met leerlingen die problemen op school (dreigen te) krijgen door genotmiddelen. Denk hierbij aan verzuim, verminderde leerprestaties en afwijkend gedrag.

Werkwijze en resultaten

VIS is een combinatie van een aantal producten:

  • Gastlessen
  • Spreekuur en Advies, Begeleiding en Consultatie (ABC)
  • Deskundigheidsbevordering
  • Deelname ZAT-teams (Zorg-advies-teams)

Gastlessen

Tijdens de les wordt vooral aandacht besteed aan alcohol en cannabis. Eigen ervaringen van de leerlingen worden als uitgangspunt gebruikt. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de nadelen en de risico’s. We proberen op een open manier in gesprek te gaan en we hebben het over het maken van keuzes.

Spreekuur/ Advies en Consultatie (ABC)

Met individuele jongeren wordt gesproken over het gebruik van middelen, of dit tot problemen leidt en hoe deze problemen opgelost kunnen worden. Uitgangspunt is altijd het gedrag van de leerling.

Tijdens gesprekken zullen we aan de jongere toestemming vragen om met derden in gesprek te gaan indien nodig.

Deskundigheidsbevordering

D.m.v. een cursus, vooral voor mentoren, zorgen we voor toename van kennis van genotmiddelen, motieven van gebruik, signalen van (problematisch) gebruik en verslaving.

Verder kunnen intermediairs binnen de school terecht bij de preventiewerker voor vragen en advies. Op het moment dat iemand een vast gezicht is binnen de school is de drempel om dit ook daadwerkelijk te doen laag.

ZAT

Elke school is verplicht een ZAT-team te hebben: een zorgadviesteam waarin kinderen met problemen besproken worden door onder meer de schoolarts, de inspecteur en soms ook Brijder Jeugd als er gedacht wordt aan middelenmisbruik.

Indien nodig gaat Brijder het gesprek met de jongere aan of verwijst door naar de afdeling Jeugd voor behandeling.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.