Voorlichting en training

Voorlichting en training

Geïnteresseerd in één van de producten? Of liever iets op maat? Neem contact met ons op. Ook voor vragen en advies.

Componence Asset List

regulier-professional-25.jpg

Peereducation van Unity is voorlichting voor en door jongeren.

De peereducators geven voorlichting over effecten en risico’s van alcohol en uitgaansdrugs. Brijder Jeugd traint en begeleidt Unity-peers.

De voorlichting wordt gegeven op kleine evenementen voor jongeren en grootschalige (dance)evenementen. Bij grootschalige evenementen werken wij samen met Jellinek-Mentrum, Victas, IrisZorg en Novadic Kentron.

Werkwijze

Het voorlichten vindt plaats op feesten en evenementen waar jongeren zijn. De peers zijn herkenbaar waardoor er geen drempel is voor het stellen van vragen.

Onder professionele begeleiding van een coach gebruiken peers informatiemateriaal om de boodschap over te brengen. Als voorlichter zal de peer nooit op de stoel van de hulpverlener plaatsnemen maar mensen doorverwijzen naar de juiste instanties.

Om in gesprek te komen wordt gebruikgemaakt van kennistests waardoor de kennis vergroot wordt en jongeren zich bewustworden van hun eigen gebruik. Door de regelmatige aanwezigheid op evenementen leent Unity zich uitstekend voor het inzamelen van informatie om zo ontwikkelingen en trends te kunnen monitoren.

Resultaat

Het primaire doel van Unity is kennisoverdracht. Achterliggende doelen zijn het beïnvloeden van normen en waarden en bevorderen van veilig gebruik

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.