Voorlichting en training

Voorlichting en training

Geïnteresseerd in één van de producten? Of liever iets op maat? Neem contact met ons op. Ook voor vragen en advies.

Componence Asset List

regulier-professional-22.jpg

Ouders van jongeren in het voortgezet onderwijs die gaan experimenteren met genotmiddelen zijn een belangrijke doelgroep voor Brijder preventie. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die beginnen met alcohol hun eerste drankje vaak aangeboden krijgen van hun ouders. Ouders denken daarmee veilig gebruik te bevorderen, terwijl het eigenlijk groen licht betekent voor hun kind: “ik mag alcohol drinken”.

Het is belangrijk ouders goed voor te lichten over genotmiddelen, de gevolgen, de signalen en over hoe het eerste drankje juist uit te stellen.

Werkwijze

Een ouderavond wordt georganiseerd op school en duurt meestal twee uur. De vorm van de avond kan variëren: van een forum met daarin verschillende ‘sprekers’ (politie, verslavingszorg, directeur, ervaringsdeskundige) tot een voorlichting met PowerPoint, stellingkaarten en altijd de mogelijkheid tot vragen stellen.

Doel is ouders te informeren, opvoedondersteuning te bieden, met elkaar in discussie te laten gaan en misverstanden over drank en drugs uit de weg te helpen.

Resultaten

Ouders kennen de effecten en risico’s van de belangrijkste genotmiddelen, evenals de belangrijkste trends en motieven. Ze weten hoe ze het gesprek met hun kind aan kunnen gaan hierover. Ze kennen de beschermende factoren die problematisch gebruik kunnen voorkomen. Daarnaast zijn ze op de hoogte van de hulpverleningsmogelijkheden. Waar kun je terecht voor opvoedondersteuning, of voor hulp voor een kind dat problematisch gebruikt?

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.