Voorlichting en training

Voorlichting en training

Geïnteresseerd in één van de producten? Of liever iets op maat? Neem contact met ons op. Ook voor vragen en advies.

Componence Asset List

regulier-professional-21.jpg
Mensen met een problematische drinker in hun omgeving hebben vaak behoefte aan ondersteuning. Ze maken zich ernstig zorgen over het alcoholgebruik van hun partner, gezinslid, familielid of vriend (in).

Meestal zijn er al problemen ontstaan die te maken hebben met of het gevolg zijn van het alcoholgebruik van de betreffende persoon. Verwanten hebben behoefte aan informatie, advies en het uitwisselen van ervaringen.

Werkwijze

Het aanbod bestaat uit twee groepsbijeenkomsten van 2,5 uur waarin ouders en andere gezinsleden informatie krijgen over alcohol, lichamelijke en psychische gevolgen, motieven van gebruik, verslaving, gedragspatronen en omgaan met problematisch gebruiker. Deelnemers wisselen daarnaast ervaringen uit.

Resultaat

De cursus is gebaseerd op twee invalshoeken:

Wat kan men doen om de kans te vergroten dat de drinker de gewenste kant op verandert voor wat betreft het drinken. Dus: hoe de drinker te motiveren tot minderen of stoppen?
Wat kan de deelnemer aan de infogroep doen om hun eigen positie (of die van andere familie/gezinsleden) ten opzichte van de drinker te versterken, ongeacht of deze het drinken stopt/vermindert.

De doelen worden bereikt door een aantal thema’s aan bod te laten komen:

  • Wat doet overmatig alcoholgebruik met lichaam en geest en wat voor effecten kan dit hebben op mensen in de directe omgeving.
  • Wanneer spreekt men van verslaving?
  • Welke grenzen kan men stellen; hoe hanteert men deze grenzen?
  • Hoe te voorkomen dat jezelf of andere gezinsleden te veel in het gedrang komen?
  • Hoe houd je je staande?
  • Hoe houd je het voor de kinderen zo leefbaar mogelijk? Hoe te reageren in allerlei situaties? Houd je het bijvoorbeeld geheim of spreek je er met anderen over?
  • Wat zijn de hulpverleningsmogelijkheden voor mensen met een alcoholproleem of voor mensen uit hun directe omgeving?
  • Hoe kan men iemand met een alcoholverslaving helpen?

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.