Voorlichting en training

Voorlichting en training

Geïnteresseerd in één van de producten? Of liever iets op maat? Neem contact met ons op. Ook voor vragen en advies.

Componence Asset List

regulier-professional-20.jpg

Jaarlijks organiseren instanties, bijvoorbeeld het Trimbos-instituut of de GGD, campagnes waaraan Brijder Jeugd deelneemt. Landelijke campagnes zijn effectiever als ze regionaal ondersteund worden. Andersom geldt dat regionale preventieactiviteiten effectiever kunnen zijn als ze worden gekoppeld aan een landelijke campagne.

Resultaat

Afhankelijk van de inzet van de campagne worden verschillende resultaten behaald. Mensen worden geïnformeerd of aan het denken gezet. Soms ontstaan discussies n.a.v. een campagne, bijvoorbeeld tijdens een ouderavond: Hoe effectief is het verhogen van de leeftijd waarop alcohol gekocht mag worden?