Voorlichting en training

Voorlichting en training

Geïnteresseerd in één van de producten? Of liever iets op maat? Neem contact met ons op. Ook voor vragen en advies.

Componence Asset List

regulier-professional-19.jpg

Ouders met een psychisch- of verslavingsprobleem hebben vaak hun handen vol aan het draaiende houden van hun eigen leven. Kinderen van deze ouders hebben het niet altijd makkelijk. Je moet als kind maar om kunnen gaan met de problemen van je ouders. Daarnaast is er vaak schuldgevoel en schaamte.

Hoe ga je daar mee om?

Kinderen van verslaafde ouders voelen zich misschien schuldig, gaan taken overnemen en eigen gevoelens en behoeften raken op de achtergrond. Deze factoren leiden ertoe dat deze kinderen een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van emotionele en gedragsproblemen.

Doe- en praatgroepen

In de doe- en praatgroepen kunnen kinderen en jongeren hun verhalen kwijt en kunnen ze kennismaken met kinderen met dezelfde ervaringen. Er wordt gepraat en geluisterd, maar ook gelachen en in de jongere groepen gespeeld en getekend.

De doe-praatgroepen voor de kinderen zijn veilige plekken om te praten. Er komen kinderen die thuis ook een ouder met problemen hebben.

Wie?

De groep is voor kinderen vanaf acht jaar die een ouder hebben met een verslavingsprobleem of met een psychisch probleem. De groep bestaat hooguit uit acht kinderen of jongeren. De groepen worden ingedeeld naar leeftijd:

  • 8-12 jaar
  • 12-16 jaar
  • 16-18 jaar
  • 18+

Hoe vaak?

De groep komt acht keer bij elkaar, op een doordeweekse middag na school.

Inhoud

In de ouderbijeenkomsten staat de ouder-kind relatie centraal. Er wordt gerichte informatie gegeven over het ziektebeeld van de ouder(s).

Kinderen oefenen met vaardigheden om specifieke situaties te hanteren, waarmee zij worden geconfronteerd. Het contact met en de steun van leeftijdgenoten is heel belangrijk.  

Verhalen uitwisselen en ontdekken dat je niet de enige bent, is een belangrijk doel van de groepen.