Voorlichting en training

Voorlichting en training

Geïnteresseerd in één van de producten? Of liever iets op maat? Neem contact met ons op. Ook voor vragen en advies.

Componence Asset List

regulier-professional-16.jpg

Jongeren die een middel gerelateerd delict plegen, krijgen in plaats van een boete een Halt-afdoening aangeboden, onderdeel hiervan is een leeropdracht bij Brijder Jeugd. Ook de ouders worden betrokken bij deze leeropdracht.

Werkwijze

Door in gesprek te gaan met jongeren en ouders kunnen we in dit vroeg stadium van gebruik ingrijpen. De gesprekken leiden tot een inschatting van het gebruik en de bijbehorende problematiek.

Indien er behandeling nodig is, dan zal de jongere verwezen worden naar Brijder Jeugd. Er wordt altijd contact opgenomen met Bureau Halt om informatie uit het gesprek terug te koppelen. In Zuid-Holland worden geen individuele gesprekken gevoerd maar altijd met groepjes jongeren.

Resultaat

Brijder Preventie ziet jongeren met een verhoogd risico op onder andere deze manier al in een vroeg stadium. Voorlichting en advies kunnen leiden tot bewustwording en kan de attitude van de jongere en de ouders m.b.t. drugs- en of alcoholgebruik beïnvloeden.

Als het gebruik in een verder gevorderd stadium is, dan wordt de jongere direct verwezen naar Brijder Jeugd voor behandeling.