Voorlichting en training

Voorlichting en training

Geïnteresseerd in één van de producten? Of liever iets op maat? Neem contact met ons op. Ook voor vragen en advies.

Componence Asset List

regulier-professional-13.jpg

Het doel van de site is het geven van betrouwbare informatie en advies aan gebruikers van alcohol en drugs en aan mensen in hun directe omgeving (ouders, andere familieleden, partners, vrienden).

Werkwijze

De site geeft informatie op verschillende manieren en in diverse rubrieken. Een selectie:

  • Online folders over alle middelen
  • Persoonlijk vraag en antwoord
  • Tips om te stoppen en te minderen
  • Adviezen voor omgaan met gebruik van anderen

Een belangrijk onderdeel van de site is het online advies. Iedereen kan anoniem een vraag stellen aan deskundigen. Binnen twee weken krijgen ze een mail met het antwoord en wordt hun vraag, na instemming, zichtbaar voor anderen aan de database toegevoegd.

Database vraag & antwoord

De site beschikt over een grote database met daarin per middel vragen en bijbehorende antwoorden. De antwoorden worden gegeven door een gespecialiseerd team van preventiewerkers met (actuele) kennis van middelen, gevolgen van middelengebruik, trends en consumenten.

Medische vragen worden beantwoord door een verslavingsarts. Als het nodig is, worden vragenstellers verwezen naar het medisch spreekuur, de huisarts, de verslavingszorg, de online hulp of een andere passende hulpvorm.

Resultaat

  1. Veilig gebruik bevorderen.
  2. Inzicht in eigen gebruik vergroten.
  3. Verwijzen naar passende hulpvormen.