Voorlichting en training

Voorlichting en training

Geïnteresseerd in één van de producten? Of liever iets op maat? Neem contact met ons op. Ook voor vragen en advies.

Componence Asset List

regulier-professional-11.jpg

Deze cursus is voor mensen die in hun werkveld te maken hebben met personen die (overmatig) alcohol of drugs gebruiken of (overmatig) gokken, zoals mentoren, leerkrachten, hulpverleners, jongerenwerkers, portiers en horecapersoneel.

Een cursus van één tot drie dagdelen gaat over bijvoorbeeld signaleren van gebruik, bespreekbaar maken van problemen en begeleiden van jongeren die problematisch gebruiken.

Doelen

De doelen van de cursus zijn afhankelijk van de vraag en de doelgroep, mogelijk thema’s zijn:

  • Vergroten van de kennis over verslavende middelen en het verslavingsproces.
  • Vaardigheden vergroten in het signaleren van druggebruik.
  • Vergroten van de kennis over de verschillende fasen in motivatie om te veranderen.
  • Vaardigheden vergroten in het toepassen van de motiverende gesprekstechnieken.
  • Verwijzen

Inhoud

In een voorgesprek worden afspraken gemaakt over de inhoud, zodat de cursus afgestemd kan worden op de doelgroep, uw vragen en behoeftes. De cursus bestaat meestal uit informatie, oefeningen, uitwisselen van ervaringen en discussie over stellingen.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.