Voorlichting en training

Voorlichting en training

Geïnteresseerd in één van de producten? Of liever iets op maat? Neem contact met ons op. Ook voor vragen en advies.

Componence Asset List

regulier-professional-2.jpg
In totaal zijn in 2019 1.400 jongeren onder de 18 jaar en in totaal 2.900 onder de 25 jaar voor een alcoholvergiftiging behandeld op de spoedeisende hulp in een ziekenhuis.

De meeste jongeren die binnenkomen in het ziekenhuis zijn buiten bewustzijn en gemiddeld duurt een alcoholcoma drie uur tot aan 24 uur.

Om jongeren bewust te maken van hun gedrag en het gevaar ten gevolge van alcoholgebruik, wordt de afdeling preventie ingeschakeld.

Werkwijze

Zodra een jongere met een alcoholintoxicatie is opgenomen in het ziekenhuis, wordt tijdens de eerste werkdag na de opname contact opgenomen met de preventiewerker die dienst heeft. De preventiewerker neemt contact op met de jongere om een afspraak te plannen voor een gesprek met de jongere en diens ouders. Er is bewust voor gekozen het gesprek snel plaats te laten vinden na de opname, zodat de impact van de intoxicatie niet is weggezakt.

Indien een jongere in de aanwezigheid van zijn/haar vriendengroep heeft gedronken, worden ook de vriendengroep en hun ouders betrokken bij de gesprekken.

Resultaat

Doel van het gesprek is de jongere in te laten zien wat er is gebeurd en hoe ernstig de situatie is geweest. Hoeveel is er gedronken, hoe heeft het zover kunnen komen, hoeveel drinkt een jongere meestal?

Ouders zijn zich vaak niet bewust van het drinkgedrag van hun kinderen en door dit gesprek komt daar verandering in. Besproken wordt hoe de jongere voortaan met alcohol moet omgaan, wat een jongere maximaal kan drinken en hoe ‘nee ’te zeggen.

Daarnaast wordt er veel verteld over het middel alcohol: wat doet het, wat zijn de gevolgen voor een jongere wiens hersenen nog in de groei zijn? Indien nodig: doorverwijzing naar zorg.  

Jongeren weten na gesprekken ook in welk stadium hun gebruik zich bevindt. Daarnaast weten ze meer over alcohol, het gedrag en de gevolgen hiervan. Als meer hulp gewenst en vereist is, informeert de preventiewerker over de mogelijkheden hiervoor.

Indien geïndiceerd, wordt een aanmelding bij de afdeling Jeugd van Brijder begeleid.