Directeur zorg Den Haag en Rotterdam
Lucertis Rotterdam & De Jutters Den Haag zijn op zoek naar een Directeur zorg. Jeugdpsychiatrie is vandaag de dag elke dag in het nieuws en elke dag uitdagend. Lucertis & De Jutters vormen samen de vooruitstrevende aanbieders in de kinder- en jeugdpsychiatrie.  
Functieomschrijving
We zijn op zoek naar een directeur die niet schrikt van verantwoordelijkheid en innovatie. We werken dagelijks met gemeentes aan de veranderingen in de jeugdzorg. En we timmeren aan de weg als het gaat om online hulp, bijvoorbeeld via onze app LUCA.

De directeur werkt in het directieteam onder leiding van de bestuurder van De Jutters en Lucertis en functioneert onder leiding van de Raad van Bestuur, specifiek portefeuillehouder Zorg, van Parnassia Groep. U bent samen met de Directeur bedrijfsvoering verantwoordelijk voor het realiseren van de behandelinhoudelijke en bedrijfsmatige doelstellingen van De Jutters en Lucertis.

U bent een belangrijke spil in het zorginhoudelijke beleid en draagt bij aan zorgontwikkeling en het delen van kennis binnen de hele groep. U bent ook de ambassadeur van onze zorg en specialismen naar buiten toe. De functie wordt gecombineerd met de functie van (K&J) psychiater.

De functie van directeur zorg bestaat uit de volgende werkzaamheden:
Op uw specifieke aandachtsgebied bent u voor De Jutters en Lucertis verantwoordelijk voor:
 • De inhoud en kwaliteit van het zorgaanbod en de zorginhoudelijke afstemming en samenhang van alle specialismen binnen K&J Psychiatrie
 • Kennisontwikkeling van de zorgprofessionals, wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie
 • De realisatie van de zorg inhoudelijke kwaliteitsdoelstellingen van het meerjarenplan
 • De ontwikkeling en realisatie van interne en externe kwaliteitsstandaarden en prestatie-indicatoren
 • Het stimuleren en ondersteunen van de managers zorg bij de inhoudelijke ontwikkeling, zonder daarbij de bedrijfsmatige doelstellingen uit het oog te verliezen
 • U bent de overlegpartner voor de cliëntmedezeggenschap en draagt zorg voor de ontwikkeling van cliëntparticipatie
Functie-eisen
Een enthousiaste directeur met hart voor cliënten en medewerkers. U bent een teamspeler en weet goed om te gaan met uiteenlopende belangen en speelt hierin een consistente en verbindende rol. U weet uw medewerkers te inspireren en uw kennis en visie overtuigend over te dragen.
U kunt met humor en relativeringsvermogen vormgeven aan de enorme veranderingen en mensen daarin ook echt meenemen. Dit doet u binnen de gestelde financiële kaders, waarin u in een zakelijke context op een coachende wijze sturing weet te geven aan het management en professionals. U heeft affiniteit met het publieke domein en de domeinen LVB en Jeugdzorg en weet deze domeinen op creatieve wijze in verbinding met de Kinder- en Jeugdpsychiatrie te brengen. Binnen deze functie maakt u gebruik van uw interculturele expertise.
 • U bent een ervaren BIG geregistreerde (K&J) psychiater of klinisch psycholoog, een specialist met professioneel aanzien en gezag. U beschikt over een juiste kennis van het werkterrein Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • U heeft ervaring en bent een autoriteit op het gebied van de cliëntenzorg in brede zin (klinisch, ambulant, acuut en specialistisch)
 • U heeft bij voorkeur een aanvullende managementopleiding op master niveau en/of meerjarige ervaring in het aansturen van zorgprocessen op strategisch- tactisch niveau
Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 
Arbeidsvoorwaarden
Parnassia Groep wil de beste zorg geven aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Academie. Parnassia Groep wil als vernieuwende ggz-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-ggz.
Het betreft een functie voor 36 uur per week. U krijgt een contract voor onbepaalde tijd. Het salaris is conform cao ggz.
 
Bedrijfsinformatie
Parnassia Groep bestaat uit meerdere onderdelen die gespecialiseerd zijn in het voorkomen, begeleiden en behandelen van (ernstige) psychische aandoeningen en verslavingsproblemen. Wij behandelen en begeleiden jaarlijks zo’n 160.000 patiënten. We leveren onze zorg onder verschillende merknamen: Indigo, Lucertis, De Jutters, PsyQ, Brijder, Bavo Europoort, Dijk en Duin, Parnassia, i-psy, Palier en Reakt. Ook is er een netwerk van professionals aan Parnassia Groep verbonden. De onderdelen Zorgservice, Service Centrum, Vastgoed en de Parnassia Academie leveren ondersteunende diensten ten behoeve van de directe zorg. Wij werken vanuit drie kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis. Gezien het belang dat Parnassia Groep hecht aan ervaringskennis is ervaring als patiënt in de ggz welkom.

Parnassia Groep staat voor een maatschappij waarin iedereen meedoet. Daarom nodigen wij mensen die vallen onder de Participatiewet (afstand tot de arbeidsmarkt) van harte uit om te solliciteren.

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt een gevarieerd generalistisch en specialistisch behandelaanbod voor kinderen, jongeren en hun omgeving. Lucertis heeft ambulante teams, expertisecentra en een klinische voorziening. De ambulante teams behandelen kinderen en jongeren met psychiatrische, ontwikkelings-, emotionele en/of gedragsproblemen. Lucertis heeft expertisecentra voor 0 tot 6 jarigen. De Functional Assertive Community Treatment Jeugdteams bieden op outreachende wijze hulp aan jongeren met psychiatrische problemen die niet bij de reguliere hulpverlening terecht komen. De Fjord is het Centrum voor Orthopsychiatrie en Forensische Jeugdpsychiatrie met een klinisch, deeltijd en poliklinisch aanbod. Kinderen en volwassenen met (een vermoeden van) autisme kunnen terecht bij Sarr Expertisecentrum Autisme. Het IWAL richt zich op het verlenen van zorg op het gebied van leerproblemen. Lucertis heeft locaties in Noord-Holland en Zuid-Holland en behandelt jaarlijks ruim 10.000 cliënten. Bij het zorgbedrijf werken circa 450 medewerkers. Emergis is samenwerkingspartnervan Lucertis.
De Jutters, kinder-en jeugdpsychiatrie diagnosticeert en behandelt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychische klachten. Ons doel: een optimale ontwikkeling van de jongere, om een zo gewoon mogelijk leven te kunnen leiden. Onze zorg bieden we vanuit jeugdteams, in ambulante teams en (dagbehandelings)poli’s en in klinische setting. De Jutters heeft locaties in de regio Haaglanden en behandelt jaarlijks ruim 6.000 cliënten. Bij De Jutters werken ruim 600 medewerkers.
We bieden bovendien complete zorg en houden tijdens de behandeling intensief contact met de school, huisarts en andere (jeugd)zorginstellingen. Zo kunnen we altijd zorg op maat bieden, en werken we samen met de cliënt naar een toekomst op eigen kracht. Dit is wie wij zijn:
 • De cliënt staat centraal en bepaalt wat hij wil bereiken
 • We werken altijd samen met de familie
 • Thuis, in de wijk, op school of online: wij behandelen de cliënt in zijn eigen omgeving
 • De cliënt krijgt de zorg die hij nodig heeft: zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk
 • Wij bieden kwaliteit: onze behandelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, jarenlange praktijkervaring en de kennis en ervaring van cliënten
Interesse?
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Jozien Snijders, bestuurder, te bereiken via 06- 21254679.

Solliciteer direct
Werken bij Parnassia Groep

Werken bij Parnassia Groep

Brijder is één van de zorgmerken van Parnassia Groep. Samen hebben we ruim 10.000 medewerkers. Ben jij de volgende?