Specialist ouderengeneeskunde
Voor de DOC-teams in Zaanstreek, Waterland en Midden Kennemerland  zoeken wij een specialist ouderengeneeskunde.
Functieomschrijving
Als specialist ouderengeneeskunde kom je als regiebehandelaar te werken in een enthousiast en deskundig multidisciplinair ambulant team. Samen met de collega’s geef je de zorg vorm en inhoud zowel op gebied van diagnostiek en behandeling, als op gebied van consultatie.

De functie bestaat uit o.a. de volgende werkzaamheden:
 • Diagnostiek, behandeling en het voeren van adviesgesprekken waarbij de specialist ouderengeneeskunde een centrale positie heeft in het team
 • Samenwerking in een regionaal multidisciplinair team met psychiater, Gz-psycholoog, SPV en HBO opgeleide casemanagers
 • Beoordeling van crisissituaties en zo nodig kunnen besluiten tot een vrijwillige of onvrijwillige opname
 • Onderhouden van contacten met huisartsen en andere verwijzers, en regionale ketenpartners
 • Directe verslaglegging van gegevens in het EPD en medicatie voorschrijfsysteem
 • Structurele casuïstiekbesprekingen en deskundigheidsbevordering in samenwerking  met de ouderenkliniek en specialisten uit regionale ziekenhuizen
Functie-eisen
 • Je bent een geregistreerd specialist ouderengeneeskunde die de vele ontwikkelingen in het vakgebied kent
 • Je ziet je het ambulante werk met complexe psychogeriatrische problematiek vanuit de Specialistische GGZ als een uitdaging
 • Je kunt omgaan met een gevulde agenda en je ziet de afwisseling tussen outreachend werk en poliklinische contacten als een aantrekkelijke meerwaarde
 • Goede en vlotte mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Een deskundige teamspeler die communicatief vaardig is en goed aansluit bij de genoemde doelgroep
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist
Bijzonderheden:
 • Mogelijkheden voor vaste dienst GGZ sector
 • Mogelijkheden voor (gedeeltelijke) detachering V&V sector
 • Eventueel te combineren met de vacature specialist ouderengeneeskunde voor de opnamekliniek psychogeriatrie
 • Zowel standplaats als werkdagen- en tijden in overleg
 • Door het ambulante karakter van de functie hoeft niet geparticipeerd te worden in AWN diensten

Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Om die reden dien je tijdens de sollicitatie naast CV en motivatiebrief tevens vereist(e) diploma(’s) te uploaden.

Arbeidsvoorwaarden
Parnassia Groep wil de beste zorg geven aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Academie. Parnassia Groep wil als vernieuwende ggz-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-ggz.

 
Bedrijfsinformatie
Parnassia Groep bestaat uit meerdere onderdelen die gespecialiseerd zijn in het voorkomen, begeleiden en behandelen van (ernstige) psychische aandoeningen en verslavingsproblemen. Wij behandelen en begeleiden jaarlijks zo’n 160.000 patiënten. We leveren onze zorg onder verschillende merknamen: Indigo, Lucertis, De Jutters, PsyQ, Brijder, Bavo Europoort, Dijk en Duin, Parnassia, i-psy, Palier en Reakt. Ook is er een netwerk van professionals aan Parnassia Groep verbonden. De onderdelen Zorgservice, Service Centrum, Vastgoed en de Parnassia Academie leveren ondersteunende diensten ten behoeve van de directe zorg. Wij werken vanuit drie kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis. Gezien het belang dat Parnassia Groep hecht aan ervaringskennis is ervaring als patiënt in de ggz welkom.

Parnassia Groep staat voor een maatschappij waarin iedereen meedoet. Daarom nodigen wij mensen die vallen onder de Participatiewet (afstand tot de arbeidsmarkt) van harte uit om te solliciteren.


Dijk en Duin, onderdeel van Parnassia Groep  is specialist in psychiatrie voor volwassenen en ouderen in Midden-Kennemerland, Zaanstreek en Waterland. Als een vakkundig bondgenoot en samenwerkingspartner biedt Dijk en Duin hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Die hulp kan bestaan uit behandeling en begeleiding, bij voorkeur ambulant op één van de vestigingen en soms bij de cliënt thuis. Dijk en Duin biedt ook beschermd en begeleid wonen. Indien noodzakelijk is opname in een van de klinieken ook mogelijk. Onze zorg richt zich zowel op het behandelen van de ziekte als op het versterken van de vaardigheden om een plaats in de maatschappij te (her)vinden en behouden. Onze visie op zorg is herstelgericht, waardoor er meer aandacht voor empowerment en rehabilitatie van de cliënt is, onder andere door de inzet van ervaringsdeskundigheid.DOC-teams
In Midden Kennemerland, Waterland en in de Zaanstreek functioneert in elk regiogebied van Dijk en Duin een DOC team. De naam DOC staat voor dementie, onderzoek en casemanagement. Dijk en Duin heeft hierin een nauw samenwerkingsverband met de V&V organisaties VIVA! Zorggroep in Midden Kennemerland en met Evean in de Zaanstreek.  Daarnaast is er een samenwerking met de geheugenpoli van het Rode Kruis Ziekenhuis.
 

Interesse?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Frank van Wagtendonk, specialist ouderengeneeskunde, 06-82078682 of Chrissy van Rijn, Gz-psycholoog en leidinggevende zorg, 06-30015413.

Solliciteer direct
Werken bij Parnassia Groep

Werken bij Parnassia Groep

Brijder is één van de zorgmerken van Parnassia Groep. Samen hebben we ruim 10.000 medewerkers. Ben jij de volgende?