Ouderenpsychiater
Dijk en Duin zoekt ouderenpsychiater(s) voor de DOC-teams.
Functieomschrijving
Dijk en Duin zoekt ouderenpsychiater(s) voor de DOC-teams (Dementie, Onderzoek en Casemanagement) in Zaandam en Purmerend, waar je als regiebehandelaar in nauwe samenwerking met specialist ouderengeneeskunde/arts, gz-psycholoog en spv/casemanager werkt.
Belangrijk is dat je het ambulante werken met complexe psychogeriatrische problematiek vanuit de Specialistische GGZ als een uitdaging kunt zien, om kan gaan met een gevulde agenda en de afwisseling tussen outreachend werk en poliklinische contacten als een aantrekkelijke meerwaarde ziet.
Binnen het  multidisciplinaire teams zijn de belangrijkste taken:
 • Regiebehandelaar.
 • Diagnostiek, behandeling en advisering/consultatie.
 • Beoordeling van crisissituaties en zo nodig besluiten tot een vrijwillige of gedwongen opname.
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de afgesproken werkprocessen binnen Dijk en Duin.
 • Directe verslaglegging van gegevens in het EPD en medicatie voorschrijfsysteem (Klinicom).
 • Participatie in crisisdienst en waarneming.
Functie-eisen
 • Je hebt een afgeronde opleiding tot ouderenpsychiater en bent BIG-geregistreerd.
 • Ervaring/affiniteit met de doelgroep psychogeriatrie.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je kunt zelfstandig en resultaatgericht werken binnen de organisatorische kaders.
 • Je bent flexibel, collegiaal en ondernemend.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) noodzakelijk.
Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Om die reden dien je tijdens de sollicitatie naast CV en motivatiebrief tevens vereist(e) diploma(’s) te uploaden.
Arbeidsvoorwaarden
Parnassia Groep wil de beste zorg geven aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Academie. Parnassia Groep wil als vernieuwende ggz-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-ggz.
Het betreft een functie voor 8-16 uur per week. Het salaris bedraagt, minimaal € 4934,- en maximaal € 8622,- (FWG AMS) bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur.
 
Bedrijfsinformatie

Parnassia Groep bestaat uit meerdere onderdelen die gespecialiseerd zijn in het voorkomen, begeleiden en behandelen van (ernstige) psychische aandoeningen en verslavingsproblemen. Wij behandelen en begeleiden jaarlijks zo’n 160.000 patiënten. We leveren onze zorg onder verschillende merknamen: Indigo, Lucertis, De Jutters, PsyQ, Brijder, Bavo Europoort, Dijk en Duin, Parnassia, i-psy, Palier en Reakt. Ook is er een netwerk van professionals aan Parnassia Groep verbonden. De onderdelen Zorgservice, Service Centrum, Vastgoed en de Parnassia Academie leveren ondersteunende diensten ten behoeve van de directe zorg. Wij werken vanuit drie kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis. Gezien het belang dat Parnassia Groep hecht aan ervaringskennis is ervaring als patiënt in de ggz welkom.

Parnassia Groep staat voor een maatschappij waarin iedereen meedoet. Daarom nodigen wij mensen die vallen onder de Participatiewet (afstand tot de arbeidsmarkt) van harte uit om te solliciteren.

Dijk en Duin is specialist in psychiatrie voor volwassenen en ouderen in Midden-Kennemerland, Zaanstreek en Waterland. Dijk en Duin is onderdeel van de Parnassia Groep. Als een vakkundig bondgenoot en samenwerkingspartner biedt Dijk en Duin hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Die hulp kan bestaan uit behandeling en begeleiding, bij voorkeur ambulant. Dijk en Duin biedt ook beschermd en begeleid wonen. Indien noodzakelijk is opname in een van de klinieken ook mogelijk. Onze zorg richt zich zowel op het behandelen van de ziekte als op het versterken van de vaardigheden om een plaats in de maatschappij te (her)vinden en behouden. Onze visie op zorg is herstelgericht, waardoor er meer aandacht voor empowerment en rehabilitatie van de cliënt is, onder andere door de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Voor ouder wordende mensen met psychische klachten en/of gedragsproblemen bij dementie, biedt Dijk en Duin vraaggericht diagnostiek, behandeling en begeleiding. Met aandacht voor de psychische, lichamelijke en sociale veranderingen die gepaard gaan met ouder worden. De ouderenpsychiatrie is er voor mensen vanaf ongeveer 65 jaar en hun partner, familie en/of mantelzorgers.
Psychogeriatrie: ambulante DOC-teams Midden-Kennemerland, Waterland en Zaanstreek. Opnamekliniek PG Castricum.
Gerontopsychiatrie: ambulante teams Midden Kennemerland, Waterland en Zaanstreek. Opnamekliniek inclusief vervolgbehandeling.

Interesse?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Herman Rooze, ouderenpsychiater, 06-20697656 of met Roely Feringa, leidinggevende bedrijfsvoering, 06-13706994.
 

Solliciteer direct
Werken bij Parnassia Groep

Werken bij Parnassia Groep

Brijder is één van de zorgmerken van Parnassia Groep. Samen hebben we ruim 10.000 medewerkers. Ben jij de volgende?