Pagina kop brijder web

Claudia Wuurman

Claudia200X200.jpg

Mijn naam is Claudia Wuurman (1965). Ik ben getrouwd en heb twee studerende dochters en een huis vol dieren. Ik heb ortho-pedagogiek aan de VU in Amsterdam gestudeerd en ben inmiddels 15 jaar geregistreerd als GZ-psycholoog (BIG).

Het grootste deel van mijn loopbaan heb ik gewerkt binnen de volwassenen GGZ. Ik heb een grote diversiteit aan ervaring, opgedaan binnen de psychiatrie, een korte periode van drie jaar binnen de pleegzorg en de laatste 15 jaar werk ik nu in de verslavingszorg.

Binnen Brijder Verslavingszorg heb ik mij kunnen richten op zowel de chronische zorg als de kortdurende behandelingen. Mijn werkzaamheden bestonden uit behandelcoördinatie, aansturing van teams en de behandeling van cliënten. Ik werk onder andere met technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) en EMDR.

Mijn werkwijze

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een flexibele opstelling ten aanzien van de invulling van de behandeling. Als persoon zie ik mijzelf als betrouwbaar, eerlijk, pragmatisch en optimistisch. Jouw wens of vraag staat bij mij voorop en ik zal de behandeling vorm geven middels een nauwe samenwerking met jou als cliënt en met je op zoek gaan naar de beste manier om gewenste verbeteringen te realiseren.

Je kunt je momenteel niet direct bij mij aanmelden omdat mijn behandeluren beperkt zijn en ik geen kennismakingsgesprekken voer. Je kunt je bij één van mijn collega’s aanmelden en zij zullen mij inschakelen indien de behandeling die je samen afspreekt daar aanleiding toe geeft.

Je kunt wel gebruik maken van het contactformulier indien je een gerichte vraag voor mij hebt.