Pagina kop brijder web

Detox thuis alcohol

Logo+bweb200.jpg
Als je de wens hebt om te stoppen met het gebruik van alcohol, is het soms noodzakelijk het ontwennen (detoxificatie) medisch te ondersteunen. Wij geven er de voorkeur aan om te onderzoeken wat er nodig is om thuis de medische ondersteuning plaats te laten vinden.

Opzet van de detox thuis

Tijdens de detox thuis vindt de ontwenning van alcohol onder begeleiding van medisch geschoolde behandelaren in jouw eigen vertrouwde thuissituatie plaats. Op deze manier wen je, samen met jouw eventuele naaste, aan de veranderingen die het stoppen van jouw alcoholgebruik met zich meebrengt. Indien nodig kan medicamenteuze behandeling hierin ondersteunen.

Na het kennismakingsgesprek bekijken we of er mogelijkheden zijn voor de detox thuis. Het is van belang dat er een zorgvuldige voorbereidende fase is op de uiteindelijke detox om in kaart te brengen of jouw lichamelijke en psychische gezondheid een behandeling in de thuissituatie toelaat. Samen wordt een plan gemaakt hoe je het leven zonder alcohol kan volhouden als de detox fase succesvol is afgerond.

Verloop van de detox thuis

De ontwenningsperiode duurt een aantal dagen, waarbij er dagelijks intensief contact is. Wij ondersteunen jou en jouw eventuele naaste bij de ontwenning en daarbij behorende klachten, verstrekken eventuele medicatie en ondernemen actie indien nodig. Daarnaast is er de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen voor eventuele onduidelijkheden of extra ondersteuning en betrekken we andere zorgverleners bij de behandeling.

Indien nodig is er de mogelijkheid om de detox klinisch te vervolgen. Het belangrijkste doel is om jou en jouw eventuele naaste op een goede en veilige manier te helpen de wenselijke veranderingen te realiseren. De verslavingsarts volgt de hele behandeling op de voet en er vindt regelmatig overleg plaats tussen alle betrokken behandelaren.

Wat wordt er van jou verwacht?

We verwachten van jou dat je gemotiveerd bent om thuis te ontwennen van alcohol. Indien er zich problemen voordoen tijdens de behandeling is het belangrijk dit bespreekbaar te maken met de behandelaren, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

Aanmelden

Je kunt hiervoor door jouw huisarts worden aangemeld bij Brijder Web, waar wij samen met je op zoek gaan naar wat er nodig is om de belemmeringen op te heffen. Aanmelden en contact

Herstelaward Verslavingskunde NL 2018 Brijder Web

Brijder Web won bij Herstelaward 2018 Verslavingskunde NL de derde prijs!