Bij schematherapie gaat u op zoek waar uw gedrag dat u nu vertoont vandaan komt. U probeert met uw behandelaar te ontdekken wat de invloed van de ervaringen uit uw jeugd op uw dagelijks leven zijn.

U leert zichzelf zodanig te veranderen dat u zich beter gaat voelen, beter voor uzelf kan zorgen en opkomen. Hierdoor verandert niet alleen uw gedrag, maar ook uw gedachten en gevoelens. Ook leert u net als bij Cognitieve Gedragstherapie hoe u kunt omgaan met uw verslaving.

schemagerichte cognitieve therapie is een intensieve dagbehandeling voor groepen. De behandeltijd is ongeveer 20 weken en de behandeling wordt 3 x per week gegeven. Er is ook een individuele vorm van schemagerichte coginitieve therapie. Deze vorm is minder intensief dan de dagbehandeling, omdat de behandeling niet aan vaste dagen gebonden. Een sessie duurt 45 minuten.