Een gesprek en eventueel tests om inzicht te krijgen in uw sterke kanten, vaardigheden en beperkingen.

Verslaving gaat vaak samen met andere problemen. Om zo goed mogelijk te begrijpen waarom u zich op een bepaalde manier gedraagt, kunt u aanvullend onderzoek laten doen.

U heeft een gesprek met een psycholoog die kijkt hoe u dingen doet en mogelijk neemt hij één of meerdere testen en vragenlijsten bij u af. Zo krijgt hij informatie over uw sterke kanten, vaardigheden en eventuele beperkingen. Uw psycholoog koppelt deze informatie aan u terug. Samen bespreekt u welke invloed dit eventueel op uw leven heeft en wat dit betekent voor uw behandeling.

Geen alcohol of drugs
Omdat middelengebruik invloed heeft op hoe u naar dingen kijkt en wat u hierbij voelt, wordt het psychologisch onderzoek bij voorkeur uitgevoerd als u 4 tot 6 weken vrij bent van middelen.

Testen maakte duidelijk wat er nog meer aan de hand is met Delano

Delano, 51 jaar, wil dat alles op zijn manier gaat. Als dit niet gebeurt kan hij agressief worden. Hij vindt dit vervelend en het staat zijn alcoholbehandeling in de weg. Zijn behandelaar heeft samen met Delano besloten een psychologisch onderzoek te laten uitvoeren.
Delano: "Mijn psycholoog wilde weten wat mijn klachten zijn en hoe in grote lijnen mijn leven is verlopen. Hierna bepaalde hij welke onderzoeken bij mij werden gedaan. Ik vond die onderzoeken superzwaar, ik was daarna keikapot. Er werden mij heel veel vragen gesteld en ik moest testjes doen. Ik had het gevoel dat de psycholoog heel erg naar mij keek; naar mijn uiterlijk, hoe ik bewoog, hoe ik reageerde op vragen, maar ook hoe ik reageerde op hem. Ik werd daar wel wat zenuwachtig van. Daarna kreeg ik nog een gesprek waarin duidelijk werd wat er met mij aan de hand is en hoe Brijder en ik dit samen aanpakken. Ik had mijn vriendin meegenomen naar dit gesprek. Dat mocht. Samen luister je toch beter dan alleen."