Psychologisch Onderzoek bij middelengebruik en gokken

Als er meer met u aan de hand is dan een verslaving.

Verslaving gaat vaak samen met andere problemen. Om zo goed mogelijk te begrijpen waarom u zich op een bepaalde manier gedraagt, kunt u aanvullend onderzoek laten doen.

U heeft een gesprek met een psycholoog die kijkt hoe u dingen doet en mogelijk neemt hij één of meerdere testen en vragenlijsten bij u af. Zo krijgt hij informatie over uw sterke kanten, vaardigheden en eventuele beperkingen. Uw psycholoog koppelt deze informatie aan u terug. Samen bespreekt u welke invloed dit eventueel op uw leven heeft en wat dit betekent voor uw behandeling.

Geen alcohol of drugs

Omdat middelengebruik invloed heeft op hoe u naar dingen kijkt en wat u hierbij voelt, wordt het psychologisch onderzoek bij voorkeur uitgevoerd als u 4 tot 6 weken vrij bent van middelen.

Ervaring met de behandeling

Delano, 51 jaar, wil dat alles op zijn manier gaat. Als dit niet gebeurt kan hij agressief worden. Hij vindt dit vervelend en het staat zijn alcoholbehandeling in de weg. Zijn behandelaar heeft samen met Delano besloten een psychologisch onderzoek te laten uitvoeren.

Delano: "Mijn psycholoog wilde weten wat mijn klachten zijn en hoe in grote lijnen mijn leven is verlopen. Hierna bepaalde hij welke onderzoeken bij mij werden gedaan. Ik vond die onderzoeken vermoeiend. Er werden mij veel vragen gesteld en ik moest testjes doen. Daarna kreeg ik een gesprek waarin duidelijk werd wat er met mij aan de hand is en welke behandelmogelijkheden daarop aansluiten. Ik had mijn vriendin meegenomen naar dit gesprek. Dat mocht. Samen luister je toch beter dan alleen. Door het onderzoek leerde ik mij zelf beter kennen en weet ik waaraan ik moet werken."

Spreekt deze behandeling u aan? Bespreek de mogelijkheden met uw behandelaar. Wilt u weten welke behandelingen wij nog meer bieden en of ze aansluiten bij uw wensen? Vul onze Keuzehulp in.