Psychologisch onderzoek bij middelengebruik en gokken

Als er meer met u aan de hand is dan een verslaving.

Verslaving gaat vaak samen met andere psychische problemen. Om zo goed mogelijk te begrijpen waarom u zich op een bepaalde manier gedraagt, kunt u aanvullend onderzoek laten doen.


U heeft een gesprek met een psycholoog die kijkt hoe u dingen doet en die mogelijk één of meerdere testen en vragenlijsten bij u afneemt. Zo wordt er informatie verkregen over uw sterke kanten, vaardigheden en eigenschappen waar u last van heeft. Samen bespreekt u welke invloed dit op uw leven heeft en wat dit betekent voor uw behandeling.


Geen alcohol of drugs
De resultaten van het onderzoek zijn betrouwbaarder als u 4 tot 6 weken geen alcohol en drugs gebruikt.

 

Soorten onderzoek
Er is bijvoorbeeld psychologisch onderzoek mogelijk naar:

  • psychische klachten: zoals depressie, angst, trauma en ADHD

  • cognitieve stoornissen: zoals problemen met geheugen en concentratie

  • persoonlijkheid: zoals hoe u omgaat met problemen en met anderen

  • intelligentie: zoals hoe u dingen begrijpt en problemen oplost

Duur: meestal 2 tot 4 dagdelen

Ervaring met de behandeling

Delano, 51 jaar, wil dat alles op zijn manier gaat. Als dit niet gebeurt, kan hij agressief worden. Hij vindt dit vervelend en het staat zijn alcoholbehandeling in de weg. Na goede uitleg van zijn behandelaar, heeft Delano besloten een psychologisch onderzoek te laten uitvoeren.

Delano: "Mijn psycholoog wilde weten wat mijn klachten zijn en hoe in grote lijnen mijn leven is verlopen. Hierna bepaalde hij welke onderzoeken bij mij werden gedaan. Ik vond die onderzoeken vermoeiend. Er werden mij veel vragen gesteld en ik moest testjes doen. Daarna kreeg ik een gesprek waarin duidelijk werd wat er met mij aan de hand is en welke behandelmogelijkheden daarop aansluiten. Ik had mijn vriendin meegenomen naar het gesprek. Samen luister je toch beter dan alleen. Door het onderzoek leerde ik mij zelf beter kennen en weet ik waaraan ik moet werken."


Spreekt deze behandeling u aan? Bespreek de mogelijkheden met uw behandelaar.
Wilt u weten welke behandelingen wij nog meer bieden en of ze aansluiten bij uw wensen? Vul onze Keuzehulp in.