Psychiatrisch Onderzoek bij middelengebruik en gokken

Als er meer met u aan de hand is dan een verslaving.

Als u klachten heeft op gebied van psychische gezondheid en het nog niet duidelijk is waar deze klachten mee te maken hebben, kan een psychiatrisch onderzoek hierover meer duidelijkheid geven.

Een psychiater of een ander daartoe bevoegde arts voert het gesprek uit. In een gesprek verzamelt hij informatie over uw functioneren, vormt hij een oordeel over uw hulpvraag, uw klachten en uw persoonlijkheid. Deze gegevens kan hij aanvullen met informatie uit uw medisch dossier, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek en informatie van derden. Natuurlijk wordt hiervoor altijd uw toestemming gevraagd.

Aan het eind van het onderzoek wordt u geïnformeerd over de bevindingen, gevraagd of u zich hierin herkent en uitleg gegeven over behandelmogelijkheden.

Geen alcohol of drugs

Omdat middelengebruik invloed heeft op hoe u naar dingen kijkt en wat u hierbij voelt, wordt het psychiatrisch onderzoek bij voorkeur uitgevoerd als u vier tot zes weken vrij bent van middelen.

Ervaring met de behandeling

Ashya, 49 jaar, is gaan drinken toen haar man drie jaar geleden overleed. Zij is zelf hulp gaan zoeken. Haar behandelaar raadde haar een psychiatrisch onderzoek aan.

Ashya: "Uit het psychiatrisch onderzoek bleek dat ik na de dood van mijn man depressief was geworden en nog niet aan rouwen was toegekomen. Via mijn behandelaar kreeg ik behandelmogelijkheden voorgelegd. Ik heb besloten om medicatie in te nemen om mijn stemming te verbeteren. Er is echt naar mijn persoonlijke situatie gekeken. Door het overlijden van mijn man, vielen ook heel veel contacten weg. Samen met een maatschappelijk werker ben ik op zoek gegaan naar dagbesteding om mijn leven weer kleur te geven.”

Spreekt deze behandeling u aan? Bespreek de mogelijkheden met uw behandelaar. Wilt u weten welke behandelingen wij nog meer bieden en of ze aansluiten bij uw wensen? Vul onze Keuzehulp in.