Onderzoek over uw functioneren en leidt tot een oordeel over uw hulpvraag, uw klachten en uw persoonlijkheid.

Als u klachten heeft op gebied van psychische gezondheid en het nog niet duidelijk is waar deze klachten mee te maken hebben kan een psychiatrisch onderzoek hierover meer duidelijkheid geven.

Het onderzoek wordt gedaan door een psychiater of een ander daartoe bevoegde medicus. In een gesprek wordt informatie verzameld over uw functioneren en een oordeel gevormd over uw hulpvraag, uw klachten en uw persoonlijkheid.

De tijdens het gesprek verkregen gegevens kunnen worden aangevuld met informatie van het medisch dossier, lichamelijk onderzoek, aanvullende onderzoek en informatie van derden. Dit natuurlijk altijd na uw nadrukkelijke instemming.

Een belangrijk doel van het psychiatrisch onderzoek is het vaststellen van een psychiatrische diagnose.

Aan het eind van het onderzoek wordt u geïnformeerd over de bevindingen en een advies gegeven voor eventuele behandelmogelijkheden.

Ashya schrijft alles op om haar verlies een plekje te geven

Ashya,49 jaar, is gaan drinken toen haar man 3 jaar geleden overleed. Zij is zelf hulp gaan zoeken. Haar behandelteam raadde haar een psychiatrisch onderzoek aan.

Ashya: "Uit het psychiatrisch onderzoek bleek dat ik na de dood van mijn man depressief was geworden en nog niet aan rouwen was toegekomen. De mensen die bij mijn behandeling waren betrokken, dachten dat structuur tijdens de dag mij zou helpen. Samen met een maatschappelijk werker zijn we nu op zoek naar vrijwilligerswerk of andere dagbesteding. Mij is ook aangeraden alles op te schrijven om zo het verlies een plekje te geven. Ik ben van 6 blikjes bier teruggegaan naar 2 blikjes en heb medicatie gekregen om tot rust te komen. Er is echt naar mijn persoonlijke situatie gekeken, want toen ik na de afbouw van de rustgevende medicatie weer in een gat dreigde te vallen waren er genoeg redenen om weer verder te gaan. Ik ben nog steeds onder behandeling en langzaam krijgt mijn leven weer vorm."

Spreekt deze behandeling u aan? Bespreek de mogelijkheden met uw huisarts of behandelaar.