Gesprekken en opdrachten om uw leefstijl en alcoholgebruik te veranderen voor mensen die ouder zijn dan 55 jaar.

Als 55-plusser uw leefstijl veranderen zodat u niet langer afhankelijk bent van alcohol.
De leefstijltraining is een behandeling waarin u samen met uw behandelaar bespreekt of u gaat minderen of stoppen met uw alcoholgebruik. Door gesprekken en opdrachten leert u:

  • wat u kunt doen om uw doelen te bereiken
  • hoe om te gaan met risicosituaties
  • hoe u gebruik of gedrag in de hand kunt houden
  • hoe u omgaat met sociale druk
  • hoe u een terugval kunt voorkomen
     

Tot slot is er aandacht voor de veranderingen die het ouder worden met zich mee kunnen brengen, zoals verveling, eenzaamheid, verlies en rouw, gezondheid en ziekte. En wordt stilgestaan bij zingeving, gezond ouder worden en leefstijl.
U kunt deze behandeling ook volgen in groepsverband.

Thuis
Een deel van de behandeling doet u thuis achter uw computer. Dit heeft als voordeel dat u minder bij uw behandelaar komt, maar altijd en overal samen met uw behandelaar aan uw behandeling kunt werken.

Paul wisselde ervaringen en tips uit met de groep

Paul, 68 jaar, wil na 18 jaar overmatig drankgebruik stoppen en krijgt hierbij ondersteuning via een leefstijltraining voor 55-plussers.

Paul: "Na enkele individuele gesprekken, nam ik deel aan een groepsbehandeling speciaal voor 55-plussers. Aan deze groep nemen zowel mannen als vrouwen deel. Als je de groep eenmaal vertrouwt, is het heel fijn om met elkaar dezelfde problemen te delen en ervaringen en tips uit te wisselen.

Thema's
Allerlei onderwerpen komen aan de orde. Je leert wat je valkuilen zijn, je krijgt informatie over bewegen en voeding, je leert doelen stellen en hoe daar invulling aan te geven. Verder sluit de behandeling aan op thema's die horen bij het ouder worden, zoals het niet meer werken, de kinderen uit huis en een zieke of overleden partner. De groep is nu zo hecht dat we onze e-mailadressen hebben uitgewisseld en elkaar recepten mailen."

Spreekt deze behandeling u aan? Bespreek de mogelijkheden met uw huisarts of behandelaar.