Behandelovereenkomstgesprek

Samen met uw regiebehandelaar spreekt u af aan welke doelen u wilt werken en de daarbij behorende behandelingen.

Dit gesprek voert u samen met de behandelaar waarmee u het eerste gesprek heeft gehad en de regiebehandelaar die eindverantwoordelijk is voor alle behandelingen die u krijgt.

U komt samen overeen:

  • wat er aan de hand is
  • welke diagnose er gesteld wordt
  • wat u wilt veranderen
  • hoe u dit door behandelingen kan bereiken
  • wie de behandeling uitvoert
  • wat er van u verwacht wordt
  • wat u van de behandelaar kan verwachten

De regiebehandelaar legt de verschillende mogelijkheden voor behandelingen/ondersteuning aan u voor. Uiteindelijk maakt u een keuze op basis van uw eigen wensen en ervaringen en adviezen van de regiebehandelaar. Wat er aan de hand is, de diagnose, uw doelen en de behandeling(en) die u kiest, worden vastgelegd in uw behandelplan.

Uw behandeling wordt tussentijds geëvalueerd. Hoe dit gebeurt en in welke frequentie wordt met u besproken.

Tijdens de evaluatie vraagt uw regiebehandelaar:

  • of uw doelen nog steeds dezelfde zijn
  • hoe u de behandelingen ervaart
  • wat de resultaten zijn

Deze evaluatie wordt eventueel ook besproken met verschillende deskundigen. Als het noodzakelijk is of als u dit wenst, is er een mogelijkheid om uw doelen aan te passen. Uw behandelplan wordt hierop aangepast.

Ervaring met de behandeling

José, 38 jaar, is moeder en heeft een goede baan. Elke dag drinkt ze een paar glaasjes te veel. Hierdoor is ze moe, prikkelbaar en kan zij zich slecht concentreren. In haar eerste gesprek bij Brijder heeft ze dit verteld en om ondersteuning gevraagd. Haar behandelaar voert samen met de regiebehandelaar, die eindverantwoordelijk is voor de behandeling, met José het behandelovereenkomstgesprek.

José: "Het was heel prettig om sowieso je verhaal eens te kunnen vertellen. Voor mijn omgeving heb ik mijn drankprobleem redelijk verborgen weten te houden. Ik schaamde me ervoor. Er werd goed naar me geluisterd, mijn probleem werd in kaart gebracht en er werd gevraagd naar wat mijn wensen zijn. Aan de hand daarvan kreeg ik enkele behandelmogelijkheden voorgelegd. Er werd mij goed uitgelegd wat er van mij verwacht werd en wat ik van de behandelaren kan verwachten. Ik kon kiezen wat ik bij mezelf vond passen. Dat was heel prettig. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een cognitieve gedragstherapie bij verslaving, waarbij je ook opdrachten en contact met je behandelaar online kan hebben. Prima te combineren met mijn werk. Het is fijn om serieus genomen te worden en samen te bespreken wat je doelen zijn en hoe je hieraan kunt werken samen met de behandelaar."

Wilt u weten welke behandelingen wij nog meer bieden en of ze aansluiten bij uw wensen? Vul onze Keuzehulp in.