Het verminderen van klachten door psychische problemen, of een psychiatrische stoornis, met behulp van medicatie.

Als door onderzoek bij u psychische problemen of een psychiatrische stoornis is vastgesteld, is één van de behandelmogelijkheden dat u psychiatrische medicijnen krijgt voorgeschreven.

Deze medicijnen kunnen uw klachten:

 • voorkomen
 • verminderen of
 • laten verdwijnen

Tijdens de behandeling krijgt u uitleg over:

 • hoe het medicijn werkt
 • wanneer het medicijn werkt
 • welke effecten er zijn
 • hoe u het medicijn moet gebruiken
 • wat de mogelijke bijwerkingen zijn

Regelmatig contact met uw behandelaar is belangrijk:

 • omdat het medicijn pas effect heeft na enkele weken
 • om samen met u op zoek te gaan naar de juiste dosering
 • om eventuele bijwerkingen te bespreken
 • de behandeling op eventuele bijwerkingen aan te passen

Geen alcohol of drugs
Omdat middelengebruik invloed heeft op hoe u naar dingen kijkt en wat u hierbij voelt, slaat deze behandeling het beste aan als u een periode geen of weinig alcohol en/of drugs gebruikt.

Gesprekstherapie
Een behandeling met medicijnen vindt vaak plaats in combinatie met gesprekstherapie. Vaak neemt de behandeling met psychiatrische medicijnen de ergste klachten weg. Hierdoor pakt u thema's die in de gesprekstherapie aan bod komen makkelijker op. De medicijnen zorgen als het ware voor het steuntje in de rug.

Sophie werd rustig en durfde meer te ondernemen

Sophie, 28 jaar, rookte wiet en had last van angsten. Nadat ze een poosje was gestopt met de wiet is er door onderzoek een angststoornis bij haar geconstateerd. Ze slikt nu medicijnen om haar angstklachten te verminderen.

Sophie: "Ik ben een tijdje door een hel gegaan. Wat was ik bang. Ik ben onder begeleiding van mijn behandelaar gestopt met blowen. Medicijnen en cannabis gaan niet samen. Toen ik medicijnen ging slikken merkte ik de eerste 5 weken niks. Dat is best lastig. Ik wilde zelfs stoppen met het slikken van mijn medicijnen. Langzaam voelde ik me rustig worden, kon ik beter slapen en durfde ik weer meer te ondernemen.

Bijwerkingen
In het begin kreeg ik wel wat last van bijwerkingen zoals sufheid en een droge mond. Maar na een paar weken werden deze minder. Ik had altijd een flesje water bij me. Ik had regelmatig contact met mijn behandelaar en besprak deze bijwerkingen dan ook. Maar los van deze bijwerkingen, is het vooral fijn dat ik me veel minder angstig voel."