Luca app

200x200+ipad.png

Een behandeling blijkt veel effectiever als jongeren thuis ook met hun behandeling bezig zijn op een wijze die bij hen past; via hun mobiele telefoon. Reden voor Brijder Jeugd en Youz om de Luca app te ontwikkelen.

Luca app vergroot intensief contact met behandelaar

Door Luca:

  • krijgen jongeren inzicht in hun gedrag
  • en onderzoeken zij hun interesses

Hierdoor leren jongeren bepaalde zaken anders aan te pakken, wordt hun motivatie vergroot en onthouden ze beter welke oefeningen ze thuis moeten doen.

De Luca app is geschikt voor jongeren die in behandeling zijn, maar is ook te gebruiken door jongeren die niet in behandeling zijn, maar wel graag aan zichzelf willen werken. Als de jongere dit wenst kan hij iemand uit zijn omgeving die hij vertrouwt aanwijzen en ook toegang tot de app geven.

 

Hoe werkt de Luca app?

De jongere geeft in de app aan hoe hij zich voelt en houdt zijn gevoelens, gedachten en gedrag in bepaalde situaties bij. Om dit te visualiseren is het mogelijk om foto’s toe te voegen. Aan de hand hiervan kan de behandelaar via de chat feedback geven. Een voorbeeld hiervan is het  bijhouden van een dagboek via de app.

Als het niet goed gaat met de jongere, treedt het vooraf opgestelde noodplan in werking of worden hulptroepen ingezet; mensen die een positieve invloed hebben op de jongere en hen waar mogelijk ondersteunen. Waar de hulpverlening tijdelijk is, blijven de hulptroepen ook na de behandeling naast de jongere staan.

Ook zet de jongere zijn weekdoelen in de app en hoe hij denkt deze te behalen. Zijn behandelaar begeleidt en motiveert hem/haar hierbij via chatcontact.

Luca downloaden voor Android en Apple iOS

Er zijn twee versies van Luca. Eén versie is voor behandelaren (Luca PG) en één versie voor jongeren (Luca). Jongeren loggen in met hun mobiele telefoonnummer. Luca is te downloaden via Apple iOS en Android voor smartphones, tablet of iPad.