U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie Patiënten. Dat kan tijdens uw behandeling bij de Parnassia Groep, maar ook na afloop. U kunt zelf een klacht indienen, maar iemand anders kan dat ook namens u doen.

De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die bestaat uit mensen die geen belangen hebben bij de Parnassia Groep. De procedure is als volgt. U zet uw klacht op papier en stuurt deze naar de Klachtencommissie Patiënten. Vervolgens oordeelt de Klachtencommissie over de ontvankelijkheid van uw klacht en bepaalt of deze in behandeling wordt genomen.

Als de uitspraak daartoe aanleiding geeft, adviseert de klachtencommissie de Raad van Bestuur de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. De Raad van Bestuur neemt vervolgens een beslissing over de eventueel te nemen maatregelen.

U ontvangt de uitspraak van de klachtencommissie schriftelijk. De betrokken persoon of afdeling krijgt de uitspraak eveneens toegezonden.

In het reglement van de Klachtencommissie vindt u meer informatie over de procedure. Heeft u vragen of wilt u het reglement ontvangen? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie Patiënten van uw regio: