Klachtenregeling

Klacht indienen buiten de instelling

Bent u niet tevreden over de beslissing van de Klachtencommissie? In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan een aantal instanties buiten de Parnassia Groep. De belangrijkste zijn de Inspectie voor de gezondheidszorg en de rechter. Afhankelijk van de aard van de klacht, wendt u zich tot het regionaal tuchtcollege, de burgerlijke rechter of de strafrechter. De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) of uw advocaat adviseren u hierbij.