Wij doen ons uiterste best om u te behandelen op een manier die past bij uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling.

Klachten zijn een signaal dat er iets aan de hand is. Bent u niet tevreden, dan willen we dat graag weten. Blijven rondlopen met een klacht lost niets op en kan uw behandeling in de weg staan.

Bespreken of formele klacht indienen?

U kunt uw klacht bespreken en proberen zo met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Wanneer dat niet naar tevredenheid verloopt of als u daar geen behoefte aan heeft, kunt u schriftelijk een formele klacht indienen.

Uw klacht bespreken

  • bespreken met de betrokken persoon of diens afdelingshoofd/manager
  • bespreken met de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Schriftelijk een klacht indienen:

  • door middel van het klachtenformulier via de website
  • bij de Klachtencommissie patiënten
  • buiten de instelling

Beheerst u de Nederlandse taal onvoldoende? In dat geval kunt u een beroep doen op een tolk. Uw hulpverlener helpt u bij het vinden van een geschikte tolk.

Klacht indienen

Wij kennen drie kernregio's met ieder een eigen Kamer in de Klachtencommissie. Wilt u een klacht indienen dan kan dat kan via:

regio Haaglanden, Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag
Klachtencie.patientenHaaglanden@parnassiagroep.nl
T 088 - 357 00 80 of 088 - 357 00 27 
 
regio Noord-Holland, Oude Parklaan 125, 1901 ZZ
klachtencommissie-NH@parnassiagroep.nl
088- 358 08 19
 
regio Rijnmond, Prins Constantijnweg 48 – 54, 3066 TA Rotterdam
klachtencommissie@parnassiagroep.nl
088- 358 50 64

Downloads

Wilt u meer informatie? Download dan de Algemene leveringsvoorwaarden GGZ of het Reglement Klachtencommissie patiënten.